POLICEALNASzkoła Policealna

 

 

Lepsza praca wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zaś szkoła policealna umożliwia zdobycie nowego zawodu i awans zawodowy lub całkowite przebranżowienie się. Jest to jednocześnie połączenie codziennej pracy, wymiany doświadczeń i nauki. Nasi Słuchacze w całym cyklu nauki (2 lata) mają nie tylko możliwość uczenia się od specjalistów wybranej branży lub sektora, ale także otrzymują darmowe konsultacje i wsparcie. Po ukończeniu takich kierunków jak: administracja, rachunkowość czy ekonomia absolwent otrzymuje wiedzę umożliwiającą samodzielne założenie własnej działalności gospodarczej, jej prowadzenie i rozliczanie. Nabywa podstawową wiedzę z ekonomii, rachunkowości i prawa. Może w przyszłości prowadzić nie tylko własne przedsiębiorstwo, ale także podjąć zatrudnienie w szeroko pojętej administracji, biurach rachunkowych i kancelariach. Starając się  zapewnić najwyższą jakość kształcenia na kierunkach policealnych zatrudniamy wykładowców praktyków.  Szkoła pomaga też zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez organizację praktyk zawodowych. 

 

Obecnie kształcimy na blisko 40 kierunkach specjalizując się w obszarach prawno-ekonomicznych, co pozwala w przyszłości naszym absolwentom na poszukiwania pracy w najbardziej dochodowych branżach.  

 

WEJDŹ NA STRONĘ SZKOŁY POLICEALNEJ

 

Podbudowa: szkoła średnia (bez konieczności matury).
Czas trwania nauki:
od 1 roku do 2 lat - w zależności od kierunku. 


Korzyści:

 

1) zdobycie atrakcyjnego zawodu pozwalającego na swobodne kształtowanie swojej ścieżki zawodowej,

2) zrównoważony program nauczania 50:50 co oznacza, że połowa zajęć to kładzenie aspektu na zagadnienia praktyczne,

3) odbycie praktyk zawodowych (staż pracy), 

 

 

Ponadto: zniżki na komunikację miejską, do kina itp.