POLICEALNASzkoła Policealna

 

 

Lepsza praca wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zaś szkoła policealna umożliwia zdobycie nowego zawodu i awans zawodowy lub całkowite przebranżowienie się. Jest to jednocześnie połączenie codziennej pracy, wymiany doświadczeń i nauki. Nasi Słuchacze w całym cyklu nauki (2 lata) mają nie tylko możliwość uczenia się od specjalistów wybranej branży lub sektora, ale także otrzymują darmowe konsultacje i wsparcie. Po ukończeniu takich kierunków jak: administracja, rachunkowość czy ekonomia absolwent otrzymuje wiedzę umożliwiającą samodzielne założenie własnej działalności gospodarczej, jej prowadzenie i rozliczanie. Nabywa podstawową wiedzę z ekonomii, rachunkowości i prawa. Może w przyszłości prowadzić nie tylko własne przedsiębiorstwo, ale także podjąć zatrudnienie w szeroko pojętej administracji, biurach rachunkowych i kancelariach. Starając się  zapewnić najwyższą jakość kształcenia na kierunkach policealnych zatrudniamy wykładowców praktyków.  Szkoła pomaga też zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez organizację praktyk zawodowych. 

 

Obecnie kształcimy na kierunkach: 

 

 Administracja

BHP 

Informatyka

-  Archiwistyka

 

 

Podbudowa: szkoła średnia (bez konieczności matury).
Czas trwania nauki:
od 1.5 do 2.5 roku w zależności od kierunku. 
Korzyści: zdobycie zawodu, staż pracy (prakyki zawodowe), darmowe konsultacje prawne i rachunkowe, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni gospodarczej
, zniżki na komunikację miejską, do kina itp.