STUDIUM


Studium Zawodowe

 

 

Współczesny rynek pracy daje szerokie możliwości indywidualnego wyboru ścieżki zawodowej i poniekąd wymusza zmianę profilu zawodowego średnio co 5 lat. Jednoczesnie wiele zawodów i branż nie zostało objętych programem nauczania szkoły policealnej a każdego roku ilość publicznych i tym samym darmowych kierunków ulega stopniowej redukcji. Wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy stworzyliśmy tzw. Studium, w którym przygotowujemy naszych Słuchaczy do pracy w konkrentym zawodzie.

  

Ukończenie Studium daje szeroki wachlarz możliwości w przyszłym życiu zawodowym. Przyjęliśmy bowiem zasadę, że każdy absolwent ma być wyposażony w narzędzia umożliwiające prowadzenie własnej działalności, co daje nie tylko niezależność finansową, ale umożliwia dowolne kształtowanie własnej kariery. Nauka w Studium opiera się wyłącznie na kształceniu prywatnym, zaś uruchamiane kierunki powstają w oparciu o potrzeby pracodawców i potrzeby rynku pracy. Program nauczania jest starannie dobierany po wcześniejszych konsultacjach z pracodawcami i specjalistami z danych branż zawodowych, przez co kładziemy akcent głównie na zagadnienia praktyczne.

 

Absolwent Studium w zależności od kierunku otrzymuje świadectwo, certyfikat lub dyplom ukończenia Studium.

 

 

WEJDŹ NA STRONĘ STUDIUM

  

 

Obecnie kształcimy na 40 kierunkach a nasza oferta jest nieustannie poszerzana. 

  

Podbudowa: szkoła zawodowa, szkoła średnia.
Czas trwania nauki: w zależności od kirunku 1 rok lub 2 lata.
Korzyści: kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym do efektywnego zarządzania własnym czasem. Bez względu na kierunek kształcenia Słuchacz otzymuje niezbędną wiedzę i zostaje wyposażony w środki pozwalające mu na swobodne poruszanie się w wybranym obszarze zawodowym. Potrafi samodzielnie prowadzić rachunkowość własnej firmy, zawierać umowy pracownicze oraz pozyskiwać dla siebie zlecenia.