Egzaminy


EGZAMINY KOMISYJNE 

 

Przypominamy, że osoby, które otrzymały promocję warunkową, które zobligowane są do uzupełnienia różnic programowch oraz wszyscy ci, którzy z różnych przyczyn nie zaliczyli poprzednich semestrów a przepisano ich do klasy wyżej zobligowani są do uzyskania zaliczeń w trerminie do 30 stycznia 2024 pod rygorem cofnięcia do poprzedniej klasy. 

 

Egzamin, jego formę, zakres programowy i termin należy ustalić z nauczycielem prowadzącym. Następnie składacie Państwo wniosek do dyrektora szkoły o powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu. Wniosek należy złożyć najpóźniej 7 stycznia 2024. 

 

Osoby przystępujące do ww. egz. prosimy, aby wzięły pod uwagę kumulację 2 semestrów w jednym czasie. Nie odkładajcie wszystkiego na styczeń. 

 

_______________________________________________________________

Najbliższą sesję egzaminacyjną planujemy od 7 stycznia 2024.

 

Harmonogram egzaminów będziemy publikować na przełomie listopada i grudnia. 

 

 

________________________________________________________________________

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

  

Jak przetrwać sesję i nie zwariować?

 

Podpowiadamy Wam, co należy zrobić, aby bezboleśnie przetrwać ten czas, otrzymać promocję oraz wyjść z problemów o ile takowe się Wam przydarzą.  

 

 

 

 

 

NIKOMU Z NAS NIE ZALEŻY NA TYM, ABY WYSTAWIAĆ OCENY NIEDOSTATECZNE. DLATEGO RZETELNIE INFORMUJEMY O OBOWIĄZKU EGZAMINACYJNYM

I KONSEKWENCJACH NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z NIEGO.

 

 

 NAJPIERW INFORMACJE TECHNICZNE

 

 

Egzaminy w naszej Szkole w niczym nie odbiegają od tych, jakie są we wszystkich szkołach. Dotyczą każdego przedmiotu i są organizowane raz w semestrze czyli dwa razy w roku szkolnym: w sesji zimowej oraz w sesji letniej. Każdy bez względu na tryb nauki ma obowiązek przystąpienia do egzaminu. O zwolnienie z egzaminu lub jego części mogą ubiegać się osoby posiadające stosowne dokumenty lub certyfikaty. 

 

Egzaminy odbywają się w kilku formach i zdawane są w szkole:

 

1) pisemne (np. test lub zadania. To typowa forma np. dla matematyki)

2) praca zaliczeniowa (najczęściej pojawia się na j. polskim) 

3) ustnej 

4) prezentacji

5) łączonej np. prezentacja, którą należy wygłosić lub egzamin pisemny i ustny. 

 

Odstępstwa od tych zasad, jak i rodzaje dokumentów uprawniających do zwolnień z egzaminu określają przepisy zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz prawie oświatowym. 

 

Egzaminy organizowane są w 3 terminach:

 

1. Głównym 

- zaliczasz każdy przedmiot w terminie wyznaczonym przez szkołę.

2. Poprawkowym

- jeśli nie podejdziesz do egzaminu w terminie głównym, masz szansę w termine dodatkowym. Musisz jednak liczyć się z tym, że na poprawce nie uzyskasz tak wysokiej oceny, jak w terminie głównym.

3. Komisyjnym

- egzamin komisyjny przysługuje wyłącznie osobie, która otrzymała nie więcej niż dwie oceny niedostateczne lub nie podeszła do maksymalnie dwóch egzaminów w skali całego roku szkolnego. 

- osoby posiadające nieklasyfikację nie mają prawa do egzaminu komisyjnego.

 

  

 A TERAZ KONKRETY

 

1. O formie i termienie egzaminu dowiesz się od nauczyciela na zajęciach lub z harmonogramu egzaminów umieszczanego w strefie ucznia - właśnie dlatego argument z serii "nie wiedziałem/łam" nas nie przekonuje bez względu na to, w jakim trybie podjąłeś naukę. 

  

2. Zaloguj się na dropboxa. Znajdziesz na nim materiały z zajęć, zakres materiału, tematy prac zaliczeniowych, uzupełnienia do lekcji itp.. Przedmioty są pogrupowane w foldery i semestry. Jeśli któryś jest pusty, nie panikuj. Albo nie zdążyliśmy wszystkiego uzupełnić, albo nauczyciel nie dostarczył nam materiałów. Pamiętaj też, że Szkoła nie ma obowiązku udostępniania czegokolwiek zwłaszcza, jeśli jesteś na trybie chodzącym. Korzystaj jeśli się z Tobą czymś dzielimy i nie miej pretensji, jeśli tego nie robimy. 

 

3. Jeśli formą zaliczenia jest praca pisemna to pobierz tematy prac i zabierz się do pisania. Stosuj się do załączonych wytycznych! Pamiętaj, że oceniamy prace autorskie. Plagiat jest traktowany jak oszustwo. Dostaniesz za niego ocenę niedostateczną. Jeśli sytuacja się powtórzy, zostaniesz skreślony z listy uczniów. Wolimy oceniać słabą pracę naszego ucznia niż najlepszą pracę pobraną z internetu :)   

 

4. Odeślij nam pracę na maila egzaminy.lupus@gmail.com lub przynieś do sekretariatu szkoły. Możesz też wysłać ją listem standardowym. Ważne, aby Twoja praca wpłynęła do nas do końca sesji

 

5. Nie możesz czegoś znaleźć? Coś jest niejasne? Skontaktuj sie z nami jak najszybciej. Podczas rozliczania półrocza nie zapomnimy o Twoich egzaminach więc przemilczenie problemu nie będzie skutecznym sposobem na jego rozwiązanie. Pomożemy Tobie uporać się z przeszkodami o ile będziemy o nich wiedzieć i dasz nam szanse, aby to zrobić. 

 

 

 

 _______________________________________________________