Egzaminy


 

Umieściliśmy wyniki egzaminów w terminie głównym oraz poprawkowym.


Tym samym publikujemy oceny końcowe.

 

Czekamy jeszcze za matematyką.

 

Wszelkie pytania odnośnie ocen lub ich braku prosimy kierować WYŁĄCZNIE do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.

 

__________________________________________________________________ 

 

 

EGZAMINY  POPRAWKOWE 

 

PRZEDMIOT DATA TRYB   KLASA GODZINA
         
 • Historia/wos/HiT
10.02.2024 ITN 1,2,3,4 08:00
 • Matematyka
10.02.2024 N+H 1,2,3,4 14:00
 • Matematyka
10.02.2024 ITN 1,2 15:00
 • Geografia
10.02.2024 ITN 1,2,3,4 14:00
 • Angielski
 • Chemia
10.02.2024 N+H 1,2,3,4 16:00
 • Polski
 10.02.2024 ITN 1,2,3,4 17:00
         
 • Angielski
 • Chemia
11.02.2024 ITN 1,2,3,4 16:00
 • Matematyka
11.02.2024 ITN 3,4 15:00
 • Geografia
11.02.2024 N+H 1,2,3,4 14:00
 • Polski
11.02.2024 N+H 1,2,3,4 17:00
         
 • Historia/wos/HiT
17.02.2024 N+H 1,2,3,4 08:00
         
 •  Biologia
 18.02.2024  N+H  1,2,3,4  08:00
 •  Biologia
 18.02.2024  ITN  1,2,3,4  15:00

 

________________________________________________________________________________

 

 

EGZAMINY KOMISYJNE


odbywać się będą w jednym dniu 27. 01.2024

 

cz. pisemna godz. 14:15
cz. ustna od godz. 15:30

 

Sala 301

 

Do egzaminu komisyjnego dopuszcza się ucznia na jego wniosek.

 • Wnioski należało składać najpóźniej na 14 dni przed egzaminem.
 • Za egzamin komisyjny należało uiścić opłatę najpóźniej 7 dni przed egzaminem.

 

Osoby dopuszczone do egzaminów komisyjnych wiedziały o tym fakcie przynajmniej od połowy czerwca - mamy końcówkę stycznia! Półroczny termin był wystarczającym okresem, na przygotowanie się do egzaminu i złożenie wniosku o jego organizację. Tym samym zakończyliśmy przyjmowanie wniosków i wpłat.

 

______________________________________________________________________________ 

 

WYNIKI EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH 

 

Wyniki będziemy stopniowo aktualizować z podaniem daty aktualizacji. 

 

 

 

 

WYNIKI EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH KLASA 4

 

[pobierz] 0.1 MB 4-kl-m-itn

Matematyka

Wynik egzaminu w terminie głównym tryb ITN     aktualizacja 24.01.2024

[pobierz] 0.1 MB 4-kl-m

Matematyka

Wynik egzaminu w terminie głównym tryb N+H   aktualizacja 24.01.2024

[pobierz] 0.1 MB 4 kl JA ITN

Język angielski

Wyniki semestralne tryb ITN    aktualizacja 15.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 4 kl JA

Język angielski

Wyniki semestralne tryb N      aktualizacja 15.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 4-wos-n

Wiedza o społeczeństwie

Wyniki semestralne tryb N        aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 4-won-itn

Wiedza o społeczeństwie

Wyniki semestralne tryb ITN      aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 4-h-n

Historia

Wyniki semestralne tryb N        aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 4-h-itn

Historia

Wyniki semestralne ITN           aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 4 kl JP N

Język polski

Wyniki semestralne tryb N       aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 4 kl JP ITN

Język polski

Wyniki semestralne tryb ITN   aktualizacja 16.02.2024

 

WYNIKI EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH KLASA 3

 

[pobierz] 0.1 MB 3-kl-m-itn

Matematyka  

Wynik egzaminu w terminie głównym tryb ITN      aktualizacja 24.01.2024 

[pobierz] 0.1 MB 3-kl-m

Matematyka

Wynik egzaminu w terminie głównym tryb N+H    aktualizacja 24.01.2024

[pobierz] 0.1 MB 3-g-itn

Geografia

Wyniki semestralne  tryb ITN     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3-g-n

Geografia

Wyniki semestralne tryb N+H     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3 kl JP ITN

Język polski

Wyniki semestralne tryb ITN       aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3 kl JP N

Język polski

Wyniki semestralne tryb N+H      aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3-wos-n

WOS

Wyniki semestralne tryb N+H     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3-h-itn

Historia

Wyniki semestralne tryb ITN      aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3-h-n

Historia

Wyniki semestralne tryb N+H     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3-wos-itn

WOS

Wyniki semestralne tryb ITN       aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3 kl JA N

Język angielski

Wynik semestralne tryb ITN     aktualizacja 15.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 3 kl JA ITN

Język angielski

Wynik semestralny tryb ITN     aktualizacja 15.02.2024

 

WYNIKI EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH KLASA 2

 

[pobierz] 0.1 MB 2-kl-m-itn

Matematyka

Wynik egzaminu w terminie głównym tryb ITN     aktualizacja 24.01.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-kl-m

Matematyka

Wynik egzaminu w terminie głównym tryb N+H    aktualizacja 24.01.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-b-itn

Biologia

Wyniki semestralne tryb ITN     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-b-n

Biologia

Wyniki semestralne tryb N        aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2 kl JP ITN

Język polski

Wyniki semestralne  tryb ITN     aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2 kl JP N

Język polski

Wyniki semestralne tryb N+H     aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2 JA ITN

Język angielski

Wyniki semestralne tryb ITN     aktualizacja 15.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-ja-n

Język angielski

Wynik semestralny tryb N        aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-h-n

Historia

Wyniki semestralne tryb N+H     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-h-itn

Historia

Wyniki semestralne tryb ITN      aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-hit-n

Historia i Teraźniejszość

Wyniki semestralne tryb N+H     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-hit-itn

Historia i Teraźniejszość

Wyniki semestralne tryb ITN     aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-g-n

Geografia

Wyniki semestralne                aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 2-g-itn

Geografia

Wyniki semestralne tryb ITN    aktualizacja 20.02.2024

 

WYNIKI EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH KLASA 1

 

[pobierz] 0.1 MB 1 JA

Język angielski

Wynik semestralne             aktualizacja 15.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1 Ch

Chemia

Wyniki semestralne             aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1 JP

Język polski

Wyniki semestralne           aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1 Inf

Informatyka

Wyniki semestralne            aktualizacja 16.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1-hit

Historia i Teraźniejszość

Wyniki semestralne            aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1-g

Geografia

Wyniki semestralne           aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1-h

Historia

Wyniki semestralne            aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1kl b

Biologia

Wyniki semestralne           aktualizacja 20.02.2024

[pobierz] 0.1 MB 1-kl-m

Matematyka

Wynik egzaminu w terminie głównym         aktualizacja 24.01.2024

 

__________________________________________________________

 

Terminy egzaminów komisyjnych

 

Drodzy uczniowie, ponieważ od 4 miesięcy nie możemy się doczekać skonkretyzowanych ustaleń z nauczycielami prowadzącymi waszych terminów, to decyzją dyrektora szkoły ustalono, że egzaminy komisyjne odbywać się będą w dniach 27 i 28 stycznia. Szczegółowy harmonogram podamy w przyszłym tygodniu.

 

 

_______________________________________________________________________

12.12.2023

Komunikat dla klasy 3 

 

Zamieściliśmy jeszcze raz harmonogram egzaminów.

 

W poprzedniej wersji (z 8 grudnia) podczas konwertowania plików gdzieś nam uciekł egzaminm z geografii, co zauważyliśmy dopiero w niedzielę. 

 

_______________________________________________________________

               

                                                                                                                    08.12.2023

Organizacja egzaminów

 

1. Wszystkie egzaminy odbywają się w szkole
2. Na egzamin należy przyjść wyłącznie w terminie przypisanym dla swojego trybu nauczania.
3. Testy/zadania egzaminacyjne będą drukowane imiennie – każdy otrzyma swój test.
4. Na egzamin należy zabrać dokument tożsamości – zwłaszcza osoby w trybie ITN, których zwyczajnie możemy nie kojarzyć.
5. Do egzaminu dopuszcza się osoby, które uzyskały klasyfikacje.
6. Do egzaminu dopuszcza się osoby, które nie zostały skreślone na skutek braku uiszczania czesnego.
7. Osoby, które z jakiś powodów nie mogą podejść do egzaminu w terminie głównym, będą mogły próbować swoich sił w terminie poprawkowym.

 

[pobierz] 0.1 MB Harmonogram Egzaminów KL 1

Harmonogram egzaminów na wszystkich trybów w klasie 1

[pobierz] 0.1 MB Harmonogram Egzaminów KL 2

Harmonogram egzaminów na wszystkich trybów w klasie 2

[pobierz] 0.1 MB Harmonogram Egzaminów KL 3

Harmonogram egzaminów na wszystkich trybów w klasie 3

[pobierz] 0.1 MB Harmonogram Egzaminów KL 4

Harmonogram egzaminów na wszystkich trybów w klasie 4 

03.12.2023

 

Kończymy opracowywać zagadnienia egzaminacyjne nadesłane przez nauczycieli. Większość przekazanych nam informacji została już umieszczona na DB, ale potrzebujemy jeszcze dwóch dni, aby dopiąć ostatnie szczegóły. W środę powinniśmy zamieścić ostatnie zagadnienia.

 

!!! WSZYSTKIE EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE W SZKOLE !!!

 

Uzgodnienia z nauczycielami dokonywane z pominięciem organów szkoły, zdawanie egzaminów poza szkołą lub stosowanie innej formy zaliczenia niż formy dopuszczone w szkole decyzją dyrektora szkoły nie są dla nas w żaden sposób wiążące i nie będą brane pod uwagę.

 

Jeśli przesyłacie Państwo prace zaliczeniowe, wypracowania itp. jako dodatkowe rozliczenie semestru ich kopia bezwzględnie powinna znaleźć się w szkolnym archiwum. W takim przypadku należy dostarczyć pracę do szkoły lub przesłać jej kopie na maila egzaminy.lupus@gmail.com  

 

_____________________________________________________________

EGZAMINY KOMISYJNE 

 

Przypominamy, że osoby, które otrzymały promocję warunkową, które zobligowane są do uzupełnienia różnic programowch oraz wszyscy ci, którzy z różnych przyczyn nie zaliczyli poprzednich semestrów a przepisano ich do klasy wyżej zobligowani są do uzyskania zaliczeń w trerminie do 30 stycznia 2024 pod rygorem cofnięcia do poprzedniej klasy. 

 

Egzamin, jego formę, zakres programowy i termin należy ustalić z nauczycielem prowadzącym. Następnie składacie Państwo wniosek do dyrektora szkoły o powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu. Wniosek należy złożyć najpóźniej 7 stycznia 2024. 

 

Osoby przystępujące do ww. egz. prosimy, aby wzięły pod uwagę kumulację 2 semestrów w jednym czasie. Nie odkładajcie wszystkiego na styczeń. 

 

_______________________________________________________________

Najbliższą sesję egzaminacyjną planujemy od 7 stycznia 2024.

 

Harmonogram egzaminów będziemy publikować na przełomie listopada i grudnia. 

 

 

________________________________________________________________________

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

  

Jak przetrwać sesję i nie zwariować?

 

Podpowiadamy Wam, co należy zrobić, aby bezboleśnie przetrwać ten czas, otrzymać promocję oraz wyjść z problemów o ile takowe się Wam przydarzą.  

 

 

 

 

 

NIKOMU Z NAS NIE ZALEŻY NA TYM, ABY WYSTAWIAĆ OCENY NIEDOSTATECZNE. DLATEGO RZETELNIE INFORMUJEMY O OBOWIĄZKU EGZAMINACYJNYM

I KONSEKWENCJACH NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z NIEGO.

 

 

 NAJPIERW INFORMACJE TECHNICZNE

 

 

Egzaminy w naszej Szkole w niczym nie odbiegają od tych, jakie są we wszystkich szkołach. Dotyczą każdego przedmiotu i są organizowane raz w semestrze czyli dwa razy w roku szkolnym: w sesji zimowej oraz w sesji letniej. Każdy bez względu na tryb nauki ma obowiązek przystąpienia do egzaminu. O zwolnienie z egzaminu lub jego części mogą ubiegać się osoby posiadające stosowne dokumenty lub certyfikaty. 

 

Egzaminy odbywają się w kilku formach i zdawane są w szkole:

 

1) pisemne (np. test lub zadania. To typowa forma np. dla matematyki)

2) praca zaliczeniowa (najczęściej pojawia się na j. polskim) 

3) ustnej 

4) prezentacji

5) łączonej np. prezentacja, którą należy wygłosić lub egzamin pisemny i ustny. 

 

Odstępstwa od tych zasad, jak i rodzaje dokumentów uprawniających do zwolnień z egzaminu określają przepisy zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz prawie oświatowym. 

 

Egzaminy organizowane są w 3 terminach:

 

1. Głównym 

- zaliczasz każdy przedmiot w terminie wyznaczonym przez szkołę.

2. Poprawkowym

- jeśli nie podejdziesz do egzaminu w terminie głównym, masz szansę w termine dodatkowym. Musisz jednak liczyć się z tym, że na poprawce nie uzyskasz tak wysokiej oceny, jak w terminie głównym.

3. Komisyjnym

- egzamin komisyjny przysługuje wyłącznie osobie, która otrzymała nie więcej niż dwie oceny niedostateczne lub nie podeszła do maksymalnie dwóch egzaminów w skali całego roku szkolnego. 

- osoby posiadające nieklasyfikację nie mają prawa do egzaminu komisyjnego.

 

  

 A TERAZ KONKRETY

 

1. O formie i termienie egzaminu dowiesz się od nauczyciela na zajęciach lub z harmonogramu egzaminów umieszczanego w strefie ucznia - właśnie dlatego argument z serii "nie wiedziałem/łam" nas nie przekonuje bez względu na to, w jakim trybie podjąłeś naukę. 

  

2. Zaloguj się na dropboxa. Znajdziesz na nim materiały z zajęć, zakres materiału, tematy prac zaliczeniowych, uzupełnienia do lekcji itp.. Przedmioty są pogrupowane w foldery i semestry. Jeśli któryś jest pusty, nie panikuj. Albo nie zdążyliśmy wszystkiego uzupełnić, albo nauczyciel nie dostarczył nam materiałów. Pamiętaj też, że Szkoła nie ma obowiązku udostępniania czegokolwiek zwłaszcza, jeśli jesteś na trybie chodzącym. Korzystaj jeśli się z Tobą czymś dzielimy i nie miej pretensji, jeśli tego nie robimy. 

 

3. Jeśli formą zaliczenia jest praca pisemna to pobierz tematy prac i zabierz się do pisania. Stosuj się do załączonych wytycznych! Pamiętaj, że oceniamy prace autorskie. Plagiat jest traktowany jak oszustwo. Dostaniesz za niego ocenę niedostateczną. Jeśli sytuacja się powtórzy, zostaniesz skreślony z listy uczniów. Wolimy oceniać słabą pracę naszego ucznia niż najlepszą pracę pobraną z internetu :)   

 

4. Odeślij nam pracę na maila egzaminy.lupus@gmail.com lub przynieś do sekretariatu szkoły. Możesz też wysłać ją listem standardowym. Ważne, aby Twoja praca wpłynęła do nas do końca sesji

 

5. Nie możesz czegoś znaleźć? Coś jest niejasne? Skontaktuj sie z nami jak najszybciej. Podczas rozliczania półrocza nie zapomnimy o Twoich egzaminach więc przemilczenie problemu nie będzie skutecznym sposobem na jego rozwiązanie. Pomożemy Tobie uporać się z przeszkodami o ile będziemy o nich wiedzieć i dasz nam szanse, aby to zrobić. 

 

 

 

 _______________________________________________________