PolicealnaZasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

 

 

Pierwszy nabór rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.

 

Drugi nabór rozpoczyna się 1 września i trwa do 15 października.

 (o ogłoszeniu drugiego naboru decydują wolne miejsca)

 

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: rekrutacja.lupus@gmail.com

        (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)    

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły (wniosek w zakładce do pobrania),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
  • 2 zdjęcia (1 zdjęcie jeśli uczeń rezygnuje z posiadania legitymacji)
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 50zł 
  • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca)
  • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
  • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

    

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.