PolicealnaZasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

 

 

Pierwszy nabór rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.

 

Drugi nabór* rozpoczyna się 1 września i trwa do 15 października.

 

Poza powyższymi terminami możliwe jest przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego. Rekrutacji w trakcie roku szkolnego dokonuje są w drodze indywidualnych ustaleń z dyrektorem szkoły w zależności od sytuacji ucznia.

 

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły,
  • w wyznaczonym miejscu umawiając wizytę z przedstawicielem szkoły,
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: rekrutacja.lupus@gmail.com

      (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni).    

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły (wniosek w zakładce do pobrania),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
  • 2 zdjęcia,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • okazanie dowodu osobistego (do wglądu),
  • podpisanie umowy.

 

     

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.