Szkoła językowaZasady rekrutacji do Szkoły językowej 

 

 

Nabór prowadzony jest w systemie całorocznym.

 

Warunkiem utworzenia kierunku jest zebranie odpowiedniej liczebnie grupy.

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: rekrutacja.lupus@gmail.com

      (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)

 

Warunkiem przyjęcia szkoły językowej jest:

  • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie  (wniosek w zakładce do pobrania),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest pobierana)
  • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca)
  • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
  • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.