Biuro Karier


Biuro Karier LUPUS
Biuro Karier LUPUS

Jesteśmy jedyną szkołą dla dorosłych, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia oraz posiada dyplomowanego doradcę zawodowego dzięki czemu uruchomiła BIURO KARIER i tym samym podejmuje działania zmierzające do aktywizacji zawodowej uczniów i absolwentów.

 

W dużym uproszczeniu: po prostu pomagamy Tobie znaleźć pracę a jeśli istnieje taka potrzeba, to także merytorycznie przygotujemy Cię do wykonywania danego zawodu.

 

Główne zadania naszego Biura Karier to:

 

 • Dostarczanie informacji uczniom absolwentom o rynku pracy, a także informowanie ich jakie mają możliwości do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych,
 • udostępnianie ofert pracy, praktyk zawodowych oraz staży, jak również klasyfikowanie ich i zbieranie,
 • prowadzenie baz danych uczniów i absolwentów, którzy zainteresowani są znalezieniem pracy,
 • pomaganie pracodawcom w zdobywaniu kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymagania na wolne stanowiska pracy oraz staże,
 • pomaganie w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy

 

Oferujemy:

 

 • Doradztwo zawodowe – Biuro Karier organizuje indywidualne spotkania lub zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, dzięki któremu można uzyskać pomoc w określeniu predyspozycji do pracy, słabych i mocnych stron, a także jakie są perspektywy rozwoju zawodowego,
 • Warsztaty, szkolenia i kształcenie dyplomowe – pomożemy w jak najkrótszym czasie rozwinąć twoje kompetencje, które powiązane są z uczestnictwem w rynku pracy. Doskonalimy z Wami umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, planowania ścieżki zawodowej, sporządzanie listu motywacyjnego, CV i nie tylko,
 • Uzyskanie informacji – Biuro Karier pomaga zdobywać informacje związane z rynkiem pracy i wszelkimi zmianami, jakie na nim zachodzą (przede wszystkim informacje dotyczące dynamiki zmian popytu oraz podaży na absolwentów danych kierunków),
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy – prowadzenie baz danych o osobach poszukujących pracy oraz ofert pracy znacznie usprawnia proces poszukiwania pracy, a także proces naboru i selekcji dla pracodawcy,
 • Prowadzenie spotkań i seminariów dotyczących rozwoju zawodowego, rekrutacji i selekcji,
 • Pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych i stażu pracy,
 • Pomoc w kontynuacji dalszej nauki – przygotujemy Cię na studia a dzięki naszym umowom partnerskim gwarantujemy przyjęcie na większość kierunków bez względu na średnią ocen i wyniki na świadectwie maturalnym.
 • Cenimy niezależność – odważnym pomożemy zarejestrować własną działalność gospodarczą od wpisu w CEIDG po uzyskanie NIP, REGON, dofinansowania do kasy fiskalnej itd.

 

Na start otrzymasz:

 

 • Pomoc doradcy zawodowego,
 • Konsultacje z prawnikiem,
 • Pomoc psychologa lub pedagoga,
 • Konsultacje z doradcą podatkowym.