Matura 2024


Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2024 roku zobowiązane są do złożenia deklaracji maturalnej. Deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

 

1. Pobierz i wydrukuj plik, który zamieściliśmy poniżej.

2. Wybierz formułę matury:

  • Jeśli ukończysz szkołę w 2024 roku lub ukończyłeś ją w roku 2023 zaznacz formułę 2023.
  • Jeśli ukończyłeś szkołę wcześniej wypełnij formułę zgodnie z datą ukończenia szkoły posiłkując się instrukcją na str. 1.

3. Wybierz 1 przedmiot w tzw. rozszerzeniu (możesz wybrać max. 6 przedmiotów).

4. Wypełnioną deklarację należy złożyć w szkole najpóźniej do 30 września.

5. Do 7 lutego masz czas, aby dokonać zmian w deklaracji. 7 lutego należy złożyć deklarację ostateczną lub zatwierdzić deklarację wstępną.

 

Podane terminy są terminami wyznaczonymi przez OKE.

Nie eksperymentuj ze składaniem deklaracji po tych terminach.

 

[pobierz] 1.4 MB Deklaracja maturalna 2024

 

Harmonogram Egzaminów Maturalnych 2024

 

Część pisemna

 

 

DATA GODZINA* PRZEDMIOT
     
7.05.2024 9:00 JĘZYK POLSKI   
8.05.2024 9:00 MATEMATYKA
9.05.2024 9:00 JĘZYK ANGIELSKI
9.05.2024 14:00 J. NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, ROSYJSKI, 
10.05.2024 09:00 WOS  PR
10.05.2024 14:00 J. NIEMIECKI  PR
     
13.05.2024 09:00 J. ANGIELSKI  PR
14.05.2024 14:00 J. ROSYJSKI  PR
15.05.2024 09:00 MATEMATYKA PR
17.05.2023 09:00 GEOGRAFIA PR
     
20.05.2024 09:00 JEZYK POLSKI PR
21.05.2024 09:00 HISTORIA PR
     
     

 

PR - poziom rozszerzony 

*     na egz. należy przybyć minumum pół godz. przed jego rozpoczęciem.

 

 

 

 

Informacje praktyczne egzaminy pisemne.


1. Na maturę należy wziąć dowód osobisty i przybyć najpóźniej pół godz. przed jej rozpoczęciem.
2. Posługujecie się wyłącznie czarnym długopisem.
3. Na sale nie wolno wnosić telefonów, jedzenia, napojów, torebek, plecaków i innych gadżetów.
4. Komunikacja, odpisywanie lub korzystanie z pomocy (ściąg) dyskwalifikuje maturzystę. W takich przypadkach poprosimy o opuszczenie sali i unieważnimy egzamin.
5. Egzamin z polskiego, matematyki i j. angielskiego odbędzie się w sali nr 301
6. Dopuszczalne są wyłącznie pomoce dydaktyczne dostarczane przez szkołę: kalkulator, słowniki, tablice matematyczne akredytowane przez OKE.

7.Od momentu rozdania arkuszy osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na egzamin. 

 

POZOSTAŁE INSTRUKCJE ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZED ROZDANIEM ARKUSZY

 

_______________________________________________________________

Uwaga maturzyści. 

 

 

1) Do matury w 2024 roku dopuszcza się osoby, które:

  • terminowo złożyły deklarcję wstępną, 
  • terminowo złożyły deklarcję ostateczną, 
  • uiściły opłatę maturalną,
  • terminowo ukończyły szkołę (do 15 kwietnia 2024),

 

2) Warunkiem ukończenia szkoły jest:

  • zaliczenie wszystkich egzaminów,
  • całkowita spłata czesnego. 

 

 

 NIE ODKŁADAJCIE WSZYSTKIEGO DO OSTATNIEGO DNIA - WEŹCIE POD UWAGĘ, ŻE NAUCZYCIELE NIE PRACUJĄ 24H 7 DNI W TYGODNIU.

MOGĄ ZACHOROWAĆ LUB PRZEBYWAĆ NA URLOPIE. 

 

______________________________________________________________