Opiekun osoby starszej


OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

 

Opiekun osoby starszej to dużo bardziej zaawansowany stopień asystenta osoby starszej. Poza czynnościami typowymi dla asystenta opiekun troszczy się o zdrowie oraz samopoczucie podopiecznego. Dba o higienę seniora i o to, aby systematycznie brał leki. Wykonuje proste zastrzyki, a także zajmuje się planowaniem jego codziennych aktywności. Potrafi ocenić stan zdrowia podopiecznego poprzez pomiary temperatury oraz ciśnienia krwi.

 

Na tym kierunku kładziemy akcent przede wszystkim na czynności prozdrowotne, pierwszą pomoc oraz dietetykę. 

 

Kształcimy wyłącznie prywatnie. Bez niepotrzebnych egzaminów państwowych oraz niewiele wnoszących w wykonywanie zawodu przedmiotów teoretycznych.

 

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KIERUNKU Z ASTSTENTEM OSOBY STARSZEJ.

 

Opiekun osoby starszej to osoba zajmująca się pomocą seniorowi w codziennych obowiązkach, które wymagają profesjonalnej opieki. Poza typową pomocą w pokonywaniu codziennych barier i problemów opiekun powinien umieć udzielić pomocy przedmedycznej, reagować w nagłych przypadkach oraz być wsparciem w procesie leczniczo-geriatrycznym.  

 

Do najczęstszych zadań opiekuna osoby starszej należy:

umawianie wizyt lekarskich,
pełna opieka podopiecznego. Od zabiegów higienicznych po podawanie leków,
przygotowywanie posiłków w oparciu o zalecenia dietetyka,
wspieranie seniora w rehabilitacji. 

Jakie masz perspektywy po tym kierunku? To możliwość pracy w kraju i za granicą m.in. w:

 

  • domach i ośrodkach pomocy społecznej,
  • instytucjach opiekuńczo-leczniczych,
  • domach dziennego pobytu,
  • instytucjach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • opiece domowej,
  • klubach seniora,

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie opiekun osoby starszej.

 

Drugi wariant, to złożenie pracy dyplomowej i jej obrona. Wóczas absolwent otrzyma dyplom ukończenia studium w wybranej specjalizacji np. opieka geriatyczna.

 

Istnieje możliwość łączenia kierunku opiekun osoby starszej z asystentem osoby starszej. Wówczas Słuchacz otrzymuje 50% rabatu na drugi kierunek, zas nauka zostaje skrócona do 3 semestrów.

 

cena: 3000

 

Tryb nauki czesne miesięczne
Stacjonarny 300
Hybrydowy 300
   

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.